Priser

Dag/døgnpris pr. hund                                                                        kr 400,-/dag
Pris gjelder påbegynt dag. Eks : fredag -søndag blir 3 dager.
DAGPLASS / hundebarnehage mellom kl 10-18                        kr 200,-/dag
Alle priser er inkl. mva.

Ta med hundens vaksinasjonskort ved innlevering.